اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

تایید حکم سه سال حبس تعزیری عضو شاخه جوانان نهضت آزادی در دادگاه تجدید نظر

1389/5/23

حکم سه سال حبس تعزیری عضو امیر حسین کاظمی تایید شد.

دادگاه تجدید نظر شعبه 54 به ریاست قاضی موحد، حکم سه سال حبس تعزیری برای امیر حسین کاظمی را تایید کرد.

به گزارش «میزان خبر» این حکم تنها یک هفته از ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر تائید شده و قاضی پرونده به وکلای کاظمی اجازه حضور و ارائه دفاعیه در دادگاه تجدید نظر را نداده است.

دادگاه بدوی کاظمی نیز تنها 10 دقیقه به طول انجامیده بود و علیرغم صدور حکم بدوی و قطعی وی همچنان در بند 209 اوین بدون امکان تماس با خانواده در بازداشت بسر می برد.

به گفته ی منابع آگاه در پرونده وی هیچ گونه مدارک مستدل و مستندی پیرامون اتهامات وجود نداشته است و حکم وی توسط مامورین امنیتی نوشته و تایید شده است.

گفتنی است امیرحسین کاظمی همچنان در بند امنیتی 209 وزارت اطلاعات دوران محکومیت خود را می گذراند و به بند عمومی منتقل نشده است و قاضی با درخواست مرخصی وی نیز موافقت نکرده است

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.