اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

راکعی: بهتر است بگویند که تحزب تعطیل شود

1389/7/5

فاطمه راکعی در خصوص اظهارات اخیر حمیدرضا فولادگر مبنی بر اینکه "در قانون جدید احزاب، بدنبال گسترش ابعاد نظارتی بر احزاب هستیم"، گفت: ‌ابتدا باید به طور صریح مشخص شود که منظور از نظارت، نظارت چه نهاد و ارگانی است، اگر قرار است دولت‌ها بر احزاب نظارت کنند به این معنا است که احزاب تابع دولت‌ها شوند، زیرا بر اثر نظارت دولت‌ها، احزاب سیاست‌های آنها را اعمال خواهند کرد.

فاطمه راکعی در خصوص اظهارات اخیر حمیدرضا فولادگر مبنی بر اینکه “در قانون جدید احزاب، بدنبال گسترش ابعاد نظارتی بر احزاب هستیم”، گفت: ‌ابتدا باید به طور صریح مشخص شود که منظور از نظارت، نظارت چه نهاد و ارگانی است، اگر قرار است دولت‌ها بر احزاب نظارت کنند به این معنا است که احزاب تابع دولت‌ها شوند، زیرا بر اثر نظارت دولت‌ها، احزاب سیاست‌های آنها را اعمال خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، وی با بیان اینکه باید کانال نظارتی به طور شفاف مشخص شود، افزود: البته تا به حال چنین نظارتی به احزاب وجود نداشت و احزاب براساس مرام‌نامه خود و اصول قانون اساسی از چارچوب‌های نظام تخطی نمی‌کردند.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هرگز و در هیچ کشوری نه معمول و نه مرسوم بوده که احزاب تابع دولت‌ها باشند و قرار هم نیست که در آینده این گونه شود، زیرا احزاب مدعی آن هستند که در مجاری سیاسی و اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

وی ادامه داد: با اوضاع و احوالی که شاهد آن بودیم و فراز و نشیب‌های گذشته اگر قرار است چنین نظارتی‌هایی را برکار احزاب معمول کنند بهتر است بگویند که تحزب تعطیل شود وحزبی وجود نداشته باشد.

راکعی در خصوص اینکه اگر احزاب وامدار شخص خاصی باشند آیا خط فکری همان شخص را نیز دنبال خواهند کرد یا خیر؟ گفت: اگر احزابی در کشور وجود دارند که تفکر خاصی را دنبال می‌کنند به معنای این نیست که از شخص خاصی تبعیت می‌کنند به عبارت دیگر اگر خط فکری حزبی به شخصی نزدیک است این بدان معناست که آن شخص متعلق به آن طرز فکر خاص است نه بلعکس و این به هیچ وجه به معنای دنباله‌روی و پیروی از آن شخص نیست، بلکه می‌توان گفت افراد آن گروه با هم فکرند.
 

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.